O Sarajevu

O Sarajevu

U Bosni, u dolini ispod Trebevića, prije pola milenija, nastao je grad čije ime znači dvorac u polju ili polje oko dvorca. Bosanski sandžakbeg Isabeg Ishaković na lijevoj obali Miljacke podigao je taj dvorac sagradio ćupriju i osnovao čaršiju

Sarajevska Haggadah

Sarajevska Haggadah

Najvrijedniji eksponat u kolekciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine predstavlja Sarajevska Haggadah